Mää oon Mänttästä - koko kylän festivaali

Mää oon Mänttästä- joulurieha tulee jälleen 24.11.2019.
Ohjelman löydät tämän sivuston ohjelma-välilehdeltä.

Mää oon Mänttästä tapahtumat kuvastavat rakkautta kotiseutuun ja sen vahvaan kulttuuriin sen moninaisissa muodoissa. Se kertoo eri toimijoiden, niin yritysten, yhdistyksien ja kuin yksityishenkilöidenkin palosta ja intohimosta toimia yhteistyössä ja tuoda esille omaa toimintaansa. Se kuvastaa tapahtuman henkeä ja rakkautta kanssaihmisiin.