Mää oon Mänttästä - koko kylän festivaali

Mää oon Mänttästä -tapahtuma järjestetään 23.-25.7.2021.

Mää oon Mänttästä tapahtumat kuvastavat rakkautta kotiseutuun ja sen vahvaan kulttuuriin sen moninaisissa muodoissa. Se kertoo eri toimijoiden, niin yritysten, yhdistyksien ja kuin yksityishenkilöidenkin palosta ja intohimosta toimia yhteistyössä ja tuoda esille omaa toimintaansa. Se kuvastaa tapahtuman henkeä ja rakkautta kanssaihmisiin.